İ. Murat Sakarya

İ. Murat Sakarya

Yönetim Kurulu Baş. Yard. | İcra Kurulu Üyesi